Вече всеки гражданин може да получи електронно свидетелството за съдимост

В десетката ВАЖНО ТОП новина

Всеки гражданин може да заяви и да получи по електронен път свидетелство за съдимост от всяка точка на страната, независимо от месторождението и адресната си регистрация и независимо дали е осъждан, или не – така министърът на правосъдието Крум Зарков представи днес новата електронна услуга, която Министерството на правосъдието предоставя, чрез централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ (ЦАИС).

Той припомни, че досега гражданите можеха да заявят и получат свидетелство за съдимост през интернет и чрез електронен подпис само в случаите, в които те не са осъждани. „С надграждането на ЦАИС се разшири обхватът на служебното и електронното свидетелство за граждани, като е предвидено издаване и за осъждани лица, както и за лица, родени извън територията на страната, които притежават българско гражданство“, заяви Зарков, цитиран от БГНЕС.

Заявленията могат да се подават и получават както с електронен подпис, така и с ПИК на НАП и облачен КЕП , а издадените свидетелствата за съдимост съдържат QR код, гарантиращ  автентичността им пред органите за които са предназначени.

Обновената система вече е свързана с ECRIS (Eвропейската система на регистрите за съдимост). Така информацията за осъдени български граждани на територията на страни от ЕС ще се записва своевременно в системата „Съдебен статус“ и ще бъде достъпна за всички бюра съдимост.

Миграцията на данните с информационна система „Изпълнение на наказанията“ пък ще скъси значително сроковете за получаване на отговор до бюрата по съдимост дали едно лице е изтърпяло наказанието си.

Предстои и включването на Единната информационната система на съдилищата към „Съдебен статус“, като по този начин там ще се получават директно бюлетините за съдимост от цялата страна.