Представят концепцията за линейния парк в София

В десетката ВАЖНО ТОП новина

На 15 ноември официално ще бъде представена концепцията за реализация на линейния парк в София. Изоставени и рядко използвани пространства в централни градски райони съществуват във всички големи градове. Запазването на съществуващи постройки и смяната на предназначението им е практика чрез която се опазва културното наследство и се пестят ресурси. Някои от многото примери за това са: Ню Йорк Хайлайн, Цюрих ИМ виадукт, Нардбантрасе Вупертал.

В София съществуват повече от 20 км изоставена жп инфраструктура, включително принадлежащи пространства, сгради и бивши гари. “Зелен ринг София“ е независим проект, целящ адаптирането на изоставени пространства и жп линии около центъра на София в нова инфраструктура, която да свърже градската среда.

Той представлява една отделена от трафика, свързана вело и пешеходна зона, която обединява парковете в града, централни и периферни квартали и много спортни и културни съоръжения. Може да бъде използван както за алтернативен вид транспорт, разходки, почивки и туризъм, така и като платформа за културни, спортни и образователни мероприятия.

Целта е да се обедини града и да се съживят изоставени градски пространства и занемарени квартали.