Европейската комисия прогнозира 12,8% инфлация в България през 2022 г.

В десетката ВАЖНО ТОП новина

Инфлацията у нас ще бъде 12,8 на сто през 2022 г. по данни на оповестената есенна икономическа прогноза на Европейската комисия. Тя е с 0,3 пункта по-висока от лятната прогноза, когато за България бе предвидена годишна инфлация от 12,5%.

Макар повишението да изглежда незначително, добре е да се припомни, че миналата година инфлацията у нас е била 2,8 на сто. Догодина се очаква тя да е 7,4 на сто, а през 2024 г. – 3,2 на сто.

Сериозен ще бъде спадът и в ръста на брутния вътрешен продукт, който се очаква да бъде 3,1% в сравнение със 7,6% през 2021 г. Тук обаче прогнозата е по-добра от лятната, която предвиждаше ръст само от 2,8 на сто. Догодина той ще бъде 1,1%, а през 2024 г. – 2,4%.

За тази година спадът на инвестициите в България ще бъде 8 на сто. Тук имаме подобрение в сравнение с миналата година, когато той е бил 8,3%. Догодина обаче се очаква ръст от 5,5 процента, а през 2024 г. – от 7 процента.

Заетостта у нас ще отбележи скок с 0,4%. Догодина няма да има промяна, а през 2024 г. ще има нов ръст от 0,2%.

Безработицата в България през тази година ще бъде 5,2%. Толкова ще бъде и през 2023 г. А през 2024 г. ще има леко повишение до 5,3 процента.

Салдото по текущата сметка на платежния баланс в България ще бъде минус 1,2 на сто от БВП. Следващата година той ще бъде минус 3%, а по-следващата – минус 3,2%.

За салдото на консолидирания държавен бюджет прогнозата е минус 3,4% от БВП за тази година, минус 2,8% за следващата и минус 2,5% за 2024 г.

Очаква се брутният консолидиран държавен дълг на България да бъде 22,5 на сто от БВП през 2022 г. Прогнозата за догодина е 23,6%, а за 2024 г. – 25,6%.

Есенни макроикономически прогнози на ЕК за България