Концепция за закон за приемане на еврото включва преизчисление на сумите

В десетката ВАЖНО ТОП новина

При преобразуването на цените от лева в евро трябва да се направи изчисление на новите суми с всички пет знака след десетичната запетая. Това е записано в концепция за закон за приемане на еврото, публикувана на сайта на Министерството на финансите. В нея е посочено, че изчисляването на новите цени в единната европейска валута ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро.

Закръгляването на цените ще се извършва според третия знак след десетичната запетая, пише още в проектоконцепцията, но изчислението задължително ще се извършва при пълното прилагане на петте знака след нея. Ако третият знак е равен или по-голям от пет, закръглянето става нагоре. В противен случай, то е надолу.

Това на практика означава, че ако една стока струва 65 лева в момента на въвеждане на еврото, когато се преизчислява в евро, трябва тази стойност да бъде разделена на 1.95583. Получената сума до третия знак е 33.233 или 33 лева и 23 стотинки цена в евро, тъй като третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет.

Цените ще бъдат обявени в двете валути месец, след като бъде взето решението за въвеждането на единната валута у нас и година след фактическото влизане в еврозоната. Възможността да се използват двете валути едновременно ще е само един месец, но шест месеца ще може обменът на левове да става в евро без таксуване.

В проекта на концепция е описано как да работят кредитните институции и да стане преизчисляването на различни финансови инструменти.

Припомням, че индикативната дата за въвеждане на еврото у нас е януари 2024-та година. Според служебния министър на финансите Росица Велкова, въпреки влошаващите се показатели на фиска, все още страната ни има шанс да спази този срок.