Готвят се изменения в Закона за МВР

В десетката ВАЖНО Политика ТОП новина

До 10 дни се очаква да бъде готов законопроектът за изменение на Закона за МВР, който да промени структурата на вътрешното министерство. Една от тях предвижда Пожарната да бъде извадена от състава на ведомството.

Очаква се със законопроекта да бъде променена структурата на МВР и да бъде извадена от него ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. Тя трябва да се превърне в държавна агенция към МС.

След като бъде изготвен проектът, ще бъде публикуван за обществено обсъждане, а след това – внесен в Народното събрание. Според вътрешния министър Бойко Рашков в МВР трябва да има полицейски служби с полицейски правомощия, а Пожарната няма такива.

Министърът каза още, че синдикатите не са възразили срещу предложенията за реформи в министерството на база на изготвения математически модел. Дадена им е една седмица да представят конкретни предложения за изменения в детайлите на проекта.

За останалите идеи за промени в структурата на МВР и оптимизацията на ведомството не е необходима санкцията на Народното събрание и реализицаията им ще започне, след като синдикатите направят своите предложения.

Министърът акцентира, че тези промени са обсъждани и съгласувани през последните месеци с ръководителите на жбластните дирекции на МВР по места.

Рашков съобщи още, че заплатите в министерството ще бъдат увеличени с актуализацията на бюджета.