Учителските заплати се увеличават с 12%

В десетката ВАЖНО ТОП новина

От първи април учителските заплати са увеличени – стартовата е по-висока със 155 лв. и вече е 1415 лв., съобщават от Министерството на образованието.

Със същия процент – 12,3 на сто, се вдигат и останалите минимални възнаграждения на педагогическия персонал в средното образование, както и индивидуалните работни заплати на преподавателите в детските градини и училищата.

Това е записано в анекса към действащия колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование. Той беше подписан днес от министър Николай Денков и социалните партньори в средното образование.