Ресорната парламентарна комисия прие на първо четене проектобюджета на обществените медии

В десетката ВАЖНО Култура и Изкуство ТОП новина

Парламентарната Комисия по културата и медиите прие на първо четене проектобюджета на обществените медии за тази година.

Субсидията за Българското национално радио възлиза на 54 милиона и 723 хиляди лева, а за Българската национална телевизия е над 82 милиона лева.

Генералният директор на общественото радио Милен Митев подчерта, че БНР е финансово стабилно, но сред предизвикателствата са разходите за електроенергия и  радиоразпръскване:

„На практика нашият бюджет остава в същите рамки. Имаме предвидени 566 хиляди лева повече разходи, които са свързани с увеличаване на продукцията на Радио Кърджали с три часа на ден, като по този начин тази програма изпълнява своята лицензия, издадена от Съвета за електронни медии.

Много ме радва това, което чувам от представителите на Министерство на културата – за възможности за разговори с тях относно целево финансиране на музикалните състави, тъй като смятам, че ако можем да постигнем нещо такова, това до голяма степен ще реши и нашите проблеми относно възнагражденията на служителите“, посочи Милен Митев.

Председателят на Комисията по култура и медии в парламента Тошко Йорданов поиска министерствата на културата и на финансите да представят между двете четения на проекта обосновка за определянето на бюджета на БНТ:

„Иначе лично аз ще предложа намаляване на бюджета, защото това са огромни пари. След това евентуално, при нормално развитие нещата и при нов генерален директор и при хубав бизнес план и разчет, в актуализацията на бюджета можем да възстановим тези пари“, каза Тошко Йорданов.