Начало на данъчната кампания

Бизнес и Икономика В десетката ВАЖНО ТОП новина

От днес започва данъчната кампания за физическите лица. Данъчни облекчения могат да се ползват само ако лицето няма задължение към момента на подаване на декларацията. Проверка за налични задължения може да се извърши на страницата на Националната агенция по приходите.

Родителите, които не са получили облекченията за деца при работодателя, могат да подадат декларация в НАП, поясни пред БНР Боряна Георгиева, ръководител отдел „Обслужване на клиенти“ в НАП.

За целта не е необходимо да се прилагат служебни бележки и ТЕЛК решения – тази информация приходната агенция си набавя служебно.Снимка: Ани Петрова

За едно дете данъчното облекчение е 450 лева, за две – 900, а за три и повече деца – 1350 лева.

При дете с увреждане семейството може да разчита на намаление на данъка с 900 лева, но независимо от използването на това облекчение, то се ползва комбинирано – веднъж се отчита облекчението за дете с увреждане, а втори път – правото на облекчение за отглеждане на дете. Така сумата за дете с увреждане става 1350 лева.

Ако единият родител е по майчинство, облекчението може да се ползва от другия родител, уточни Георгиева.

При извършен ремонт и подобрение и срещу представяне на фактура за извършените ремонтни работи също може да се ползва данъчно облекчение. Това важи за един недвижим жилищен имот, като физическото лице, ползващо облекчението, следва да е негов собственик или съсобственик. Важно е също така физическото лице и лицето, извършило ремонта, да не са свързани лица.

„Говорим не за материали. Общият размер е до 2000 лева от данъчната основа. Това означава, че 200 лева могат да се приспаднат от данъка, който се дължи.“

5% отстъпка от данъка за довнасяне при деклариране на доходите онлайн може да се използва до 31 март. Друго условие за целта е плащането на задълженията също да стане по електронен път. Тази отстъпка не може да бъде по-голяма от 500 лева.

Едноличните търговци и земеделските стопани ще подават декларации от 31 март до 30 юни.