Очаква се МОН да обяви насоки за обучение в условия на пандемия

В десетката ВАЖНО ТОП новина

Министерството на образованието се очаква да обяви насоки за обучение в условия на пандемия, в които е предвидено отпадане на изискването учениците от 1 до 4 клас да носят маски в класните стаи.

Тези ученици ще носят маски по време на междучасията, когато се срещат с деца от други паралелки, предвиждат насоките, които вече бяха съгласувани с Министерството на здравеопазването, със синдикатите и със сдруженията на училищните директори.

Прогнозите на образователното ведомство са ако не настъпи рязко влошаване на епидемичната обстановка, учебната година в страната да започне присъствено.