Представиха резултатите от проект за изучаване на Хартата на основните права на ЕС

В десетката ВАЖНО Европа и Светът ТОП новина

Адвокати представиха резултатите от проекта „Адвокати за защита на основните права“ по време на пресконференция на 22 юни. Той се изпълнява в рамките на Програма „Правосъдие“ на ЕК от международен консорциум, ръководен от фондация „Български адвокати за правата на човека“.

Участници в проекта са: “Фондация български адвокати за правата на човека“, Италианската национална асоциация на адвокатите, Миланската адвокатска колегия, Италианската федерация на свободни професионалисти, Висшият адвокатски съвет – Испания и Университетът в Бургос – Испания.

Това са едни много изявени професионалисти от три държави на Европейския съюз, които са се заели да популяризират Хартата, от една страна, а от друга страна, да извлекат какви са конкретните проблеми при прилагането ѝ в тези държави в Европа.

адв. Елка Пороминска

адв. Елка Пороминска

Темата коментира в “Законът и Темида“ адв. Елка Пороминска, председател на Асоциацията за жените адвокати и консултант на предаването “Законът и Темида“.

“Това, което се случи на 22 юни, е, че се опитахме да дадем гласност на резултатите от проучванията, които бяха направени чрез експертите, чрез проведените няколко конференции в рамките на проекта. И в крайна сметка това, което получихме като резултат, се обосновава с няколко извода.

Вчера беше заключителната конференция, първият говорител ни даде една таблица с процентите относно това какво е участието на юристите при обучение в правото на Европейския съюз.

Резултатите са доста изненадващи. За девет години съдии и прокурори са били обучени от 24-25% през 2011 г. до 55% в края на 2019 г.

Само половината или малко над половината от съдиите и прокурорите имат продължаващо обучение в материята по правото на Европейския съюз и в частност Хартата на ЕС, която гарантира основните права на гражданите.

За съжаление обучението, което е по отношение на адвокатите и юристите общо, е на твърде ниско ниво.

Много малък брой от действащите юристи са се обучавали и са имали надграждане на знанията си по правото на ЕС, което е стряскащо.

През 2011 г. от малко по-малко от 2% е нараснало на малко повече от 3% през 2019 г.

Всичко това води до извода, че проектът, който беше осъществен е изключително полезен и навременен.“