Ананиев потвърди: България очаква да се присъедини към еврозоната през 2024 г.

В десетката ВАЖНО ТОП новина

България подготвя национален план за въвеждане на еврото, съобщи финансовият министър Кирил Ананиев на годишния форум Euromoney за Централна и Източна Европа. За първи път една от най-големите финансови конференции се провежда изцяло онлайн заради пандемията от коронавирус.

България очаква да се присъедини към еврозоната през 2024 година, потвърди министър Aнаниев. По думите му тежките икономически последици в световен план от пандемията от Covid-19 няма да попречат на плановете на страната ни да въведе единната европейска валута, а постигането на тази цел е свързано с изпълнението на ангажиментите от Пътната карта след присъединяването към валутния механизъм ERM II, познат у нас като „чакалнята на еврозоната”.

В националния план детайлно ще бъдат описани дейностите, които трябва да бъдат предприети от българските власти и бизнеса за успешното въвеждане на единната европейска валута в страната.

Планът ще включва детайли за изпълнението на ангажиментите, които страната ни пое с влизането в ERM II през юли миналата година. Още от тогава гуверньорът на БНБ Димитър Радев нееднократно е коментирал, че 2024 година е напълно обозримо да приемем еврото. Същият срок бе потвърден и от министър Кирил Ананиев, според когото тежките икономически последици в световен мащаб, причинени от пандемията от Covid-19, не са повод страната ни да се отказва от този времеви хоризонт.

„Към момента не се очертават сериозни рискове за неизпълнение на някои от поетите ангажименти. Разбира се, изпълнението на критериите от Маастрихт е относително спрямо динамични параметри, формирани от държавите-членки в еврозоната, които е трудно да бъдат прогнозирани в рамките на настоящата несигурна среда“, уточни министър Ананиев.

Освен макроикономическите и финансови показатели, в последния доклад на ЕЦБ става ясно, че банката вижда пропуски в доброто управление на страната, а още с приемането ни в т.нар. „чакалня” за еврозоната от Франкфурт и Брюксел посочиха необходимостта от сериозни промени в правосъдната система.