„Сиела Норма“ ще достави машините за гласуване

В десетката ТОП новина

Дружество „Сиела Норма“ беше определено от Централната избирателна комисия за изпълнител на обществената поръчка за доставка на машините за гласуване при водещ критерий най-ниска цена.

В поръчката участваха общо осем кандидати, но на финала на надпреварата останаха само двама от тях, които подадоха оферти – „Лекс.БГ“ и „Сиела Норма“.

Предложенията на двете фирми – „Лекс.БГ“ и „Сиела Норма“, се оказаха еднакви като стойност. При последвалите проведени преговори на Комисията по поръчката с тях, „Сиела Норма“ е обявила, че ще намали с 1000 лева без ДДС цената.

Решението на ЦИК за обявяването на дружество „Сиела Норма“ за изпълнител по обществената поръчка за доставка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване беше взето, въпреки изразените на заседанието особени мнения на членовете на Комисията по поръчката, свързани със съмнения за споразумения между двете фирми и нарушение на конкуренцията.

Членът на ЦИК Ивайло Ивков: „Аз вече съм убеден, че е така, че тези лица са свързани“.

Председателят на ЦИК Александър Андреев коментира:

„Всеки един от участниците има своите права по закона за обществените поръчки и според Изборния кодекс, за да може евентуално да предприеме необходимите действия. Считам, че тук ЦИК не е тази, която би трябвало да развива каквито и да е доводи по отношение на едно такова производство по обжалване“.

Очаква се договорът с победителя в надпреварата да бъде сключен на 8-ми януари.