Контрольорите в София ще искат билети и карти от януари

В десетката ТОП новина
От Центъра за градска мобилност в София обявиха, че от 4 януари контрольорите в обществения транспорт започват да следят за редовността на пътниците.
От тази дата те няма да продават билети от 1,60 лева, а само такива за нередовни пътници от 30 лева.
На този етап шофьорите в градския транспорт  няма да продават билети.