„Зелен билет“ в София – при над 150 мкг/куб. м фини прахови частици на две станции

В десетката ТОП новина

Столичният общински съвет прие мярката „Зелен билет“ да бъде въвеждана при отчитане на фини прахови частици над 150 микрограма на куб. м на две от градските станции, а не както до сега – при 200 микрограма.

Измерването на замърсяването на въздуха ще бъде за 24-часов интервал, който ще започва от 16,00 часа на предходния ден, за да може гражданите да бъдат информирани своевременно, обясни председателят на Комисията по околна среда Лорита Радева:

„Ще може Центърът за градска мобилност и всички органи на Столичната община да предприемат навременни действия.

Навреме и да уведомим гражданите за предприеманите мерки, така че сутринта на следващия ден, когато се въвежда мярката за безплатно паркиране в буферните паркинги, безплатно ползване по мярката „Зелен билет“, да имаме време те да получат тази информация и да отреагират, да се възползват от тази възможност, а да не излизат с личните си автомобили.

Да предупреждаваме навреме ръководствата на учебните и детски заведения с един апел – да се сведе до минимум излизането на децата на открито за учебни занимания“.