Каква е ролята на „Зелената сделка“ в икономическото възстановяване на ЕС?

В десетката ТОП новина

Европейската „Зелена сделка“ е политически приоритет, изискан от обществото, който обособява единна рамка за постигане на устойчива икономика за страните членки на Европейския съюз (ЕС), заяви евродепутатът Ева Майдел по време на XI Зелен форум на сп. „Мениджър“ на тема „Европа, България и преходът към отговорен растеж“.

Готова ли е България да участва активно в европейската икономическа трансформация и да спечели от нея е водеща тема в единадесетото издание на Зеления форум на списание „Мениджър“.

„Енергийният преход е един от най-важните инструменти за постигане на такава устойчива икономика“, подчерта Майдел, добавяйки, че вече се водят преговори относно т.нар. Климатичен закон, който предстои да бъде гласуван в Европейския парламент.

В същото време тя засегна и темата за справедлив енергиен преход, който да е съобразен с особеностите на всяка страна от блока.

„Целта за постигане на климатичен неутралитет до 2050 г. от ЕС има грешен подход, тъй като не се отчитат различните икономически, географски, политически и исторически характеристики на всяка държава членка“, изтъкна Майдел.

Според нея Европейската народна партия (ЕНП) предлага един по-различен подход чрез обособяването на комисии, които да анализират всички сектори и индустрии и как най-ефективно ще може да се приложи планът за климатичен неутралитет.

В същото време Майдел подчерта значението на технологиите и по-специално развитието на изкуствения интелект като начин за по-ефективно използване на наличните технологични иновации и създаването на нови такива, част от които ще бъдат свързани с енергията и енергийната ефективност.

Обсъжда се и възможност всяка компания да може да изчислява своя въглероден отпечатък.

По отношение на стратегията „От фермата до трапезата“ Майдел изтъкна, че е необходимо евродепутатите да бъдат проактивни по отношение на осведомеността на гражданите и тяхната ангажираност с целите на блока.

В социалната мрежа Facebook Ева Майдел сподели:

„Всеки разговор за Зелената сделка трябва да започва с припомняне, че тя се превърна в основен приоритет във всички държави в ЕС, след като все повече европейци започнаха да настояват за по-устойчиво и щадящо природата развитие.
Зелената сделка е политически приоритет, изискан от обществото, защото икономическият растеж не трябва да е свързан с използването на невъзстановими ресурси и повишаване на рисковете за здравето ни.
Но успехът на усилието ще зависи от това доколко гражданите и бизнеса бъдат подпомогнати в прехода. Освен енергетиката, сектори като транспорт, земеделие, строителство ще срещнат най-големи предизвикателства. Затова е важно планирането на приоритетите в сферата на науката, дигитализацията и инфраструктурата през следващите години да е насочено към подпомагане прехода именно на тези сектори.“