Вижте табелите в новата линия на метрото

В десетката ТОП новина

Нови модерни табели за информация на пътниците в метрото ще посрещат всички ползващи новата линия от утре, съобщиха от „Спаси София“ и допълниха, че цялата визуална информация новата линия е тяхно дело.

При разработката на новия Стандарт за визуална информация в метрото основната цел е била да се предостави унифицирана информация, която да помогне за бързо, удобно и лесно ориентиране на пътника в града.

Освен пускането на третата, зелена линия на метрото, най-голямата промяна е появата на четвърта линия на метрото – М4, която ще има жълт цвят. Сегашната дълга линия М2 условно се разделя на две, а целта е улесняването на прекачванията и намаляване на паразитните пътувания.

Директната връзка без прекачване между Люлин, Обеля и Надежда остава до построяването на междинната станция Модерно предградие, когато линията ще се раздели и физически.

Градските активисти обясняват, че на всички нови станции на линия М3 е поставен пълен подбор на визуалните елементи. Поставени са карти на цялостната мрежа на градския транспорт, а за улеснение на прекачванията и ориентацията, на станциите са разположени и подробни карти на районите, като са нанесени и всички спирки, както и линиите на наземния транспорт, които ги обслужват.

Номерирани са и изходите на станциите, а входовете са оборудвани с челни табели, съдържащи името на станцията, номера на изхода и метро линията, обслужваща станцията, както и карта на цялата метро мрежа и подробна карта на района.

В новите влакове пък пътниците срещат схемите на цялата метро мрежа, а над вратите са поставени схемите на линия М3 и на цялата метро мрежа.

„Новият визуален стандарт е базиран на най-добрите, успешни и модерни световни практики, но получи и своя собствена, софийска идентичност. Табелите са контрастни, светли, лесно четими и двуезични. Те дават модерна и изчистена визия на нашето метро и допринасят за лесната ориентация на жителите и гостите на София.“ –споделя Гергин Борисов от Спаси София, който участва в разработването на новите табели. Той уверява, че предстои подмяната на старите табели в действащото метро, започвайки с трансферните –Седрика, НДК и СУ. От Спаси София съобщават и че са разработени и нови звукови съобщения на английски език, които ще улесняват пътуванията на чужденците и туристите в София.

Съобщенията са направени от професионален радиоводещ, чийто майчин език е английският.