19 акта по строителни обекти са съставили от Столичния инспекторат през юли

В десетката ТОП новина

При направените 219 проверки през юли служители на Столичния инспекторат са съставили 19 акта за установяване на административно нарушение на технически ръководители на строежи, като санкциите стигат до 5000 лв. и 10 акта на фирми със санкции до 20 000 лв. на основание Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столичната община. Изпратени са покани на още 22 фирми, които за допуснати нарушения ще получат актове.

Най-голям дял от нарушители през изминалия месец са установени в районите „Витоша“, „Лозенец“, „Сердика“, „Овча купел“, “Подуяне“ и „Триадица“.

На терен всеки ден се контролират строителните площадки като при проверките едни от най-честите нарушения, които констатират инспекторите и налагат санкции са:
• Липса на устройство за измиване на ходовата част на строителната техника, която излиза от обекта;
• Липса на плътна или частично изградена строителна ограда;
• Разполагане на строителни материали на общински площи без разрешение;
• Заемане на тротоари и други общински площи с техника или материали без разрешение;
• Замърсяване на пространството около обекта и др.

Проверките продължават на цялата територия на общината, допълват от Столичния инспекторат.