Махат оградите в „Росенец“, общината заплаши, че ще забрани ползването на „сараите“

В десетката ТОП новина

Обрат с достъпа до плажа в Росенец, намиращ се до т. нар. „летни сараи на Доган“. Активисти на „Демократична България“ днес направиха изненадваща проверка за затворения с огради достъп до ивицата, които се оказаха преместени. Междувременно от Община Бургас разпоредиха тяхното премахване.

Оградите с надпис „строителен обект“, днес бяха изместени, за да може да се преминава край тях. По общинския път през държавен имот, част от който е бетониран незнайно кога и от кого и до плажа. Където заварваме и туристи:

„За първи път съм тук. Ще ползвам този плаж, ако има достъп до него, изглежда красиво“, сподели бургазлия.

Христо Иванов отправи конкретни искания към кмета на Бургас:

„Ако тази ограда не бъде премахната или сложена по границите на имота с ясна табела, ние ще организираме ново масово плажуване. Това е едното ни искане. Оградата да бъде сложена по границите на имота. Второто ни искане е кметът сам да каже каква отговорност смята да понесе затова, че излъга, че този път не води към плажа, при положение, че всички стигнахме до него“, коментира Иванов.

От Община Бургас отговориха с писмена позиция, публикуваме я без редакторска намеса:

„Община Бургас отново категорично заявява, че общинската улица никога не е водила до морския бряг, а до частен терен, което е видно и от актуалната кадастрална карта.

След решението на Общински съвет, с което беше отменен ПУП за местността Отманли, на 29 юли комисия от Община Бургас извърши проверка  на място и констатира следното:

– Строителната ограда на строежа не е поставена  съгласно одобрения План за безопасност и здраве. На строежа липсва информационна табела, съгласно чл. 13 от Наредба №  2.

– На строителната площадка не се извършват тежки строително-монтажни работи. Поставената ограда препятства преминаването през общинския път.

– Установен е бетониран път през съседен имот- публична държавна собственост, за който в Община Бургас не са издавани строителни книжа.

Предвид направените констатации е разпоредено:

– Строителната ограда да бъде незабавно премахната и да се осигури свободен достъп на гражданите по общинската улица.

-На собственика, строителния надзор и строителя е дадено предписание в седем дневен срок да бъдат представени в Община Бургас съставените по време на строителството актове и протоколи за строежите в имота, с цел да се установи правомерно ли са обитавани. Режимът за въвеждане в експлоатация на сградите в имота е регистрационен и към днешна дата в Община Бургас не са постъпвали заявления за регистриране и издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградите.

-Собственикът е уведомен, че ако не представи изисканите документи в посочения срок, Община Бургас ще предприеме действия по забрана ползването на сградите в имота и принудително премахване на строителната ограда, ограничаваща преминаването по общинския път.“