СЕМ: БНР и БНТ спазват разпоредбите за плурализъм на гледните точки

В десетката ТОП новина

БНР и БНТ спазват разпоредбите на медийния закон за  плурализъм на гледните точки във всяко от новинарските и актуално-публицистични предавания с политическа и икономическа тематика.

Това е основното заключение от специалното едноседмично наблюдение на програмите на „Хоризонт“ и на  БНТ1, извършено от Съвета за електронни медии от 10 до 17 юли.

Докладът беше приет от СЕМ с мнозинство от 3 гласа. Обхванати са новини и актуално-публицистични предавания в политематичните програми „Хоризонт“ и БНТ1 на двата обществени доставчика.

Мониторингът констатира, че темата за гражданските протести е водеща за периода.

БНР и БНТ излъчват и извънредни директни предавания и включвания. Обществените доставчици предоставят възможност на зрителите и слушателите да се запознаят с официалната позиция на държавата по важни въпроси от обществения живот, едновременно отразявайки гражданските протести с критични спрямо управлението позиции.

Институционалните, експертните и гражданските гледни точки присъстват в радио и телевизионните предавания в „Хоризонт“ и БНТ1, като в съдържанието се отчитат и множество коментари и анализи от различни политически, партийни и неформални идейни перспективи, се посочва още в изводите.

Мониторингът отчита като положителна тенденция усилията на журналистическите екипи да фокусират вниманието на аудиторията върху призивите за ненасилие, толерантност, единство, мирно изразяване на гражданските позиции и цивилизовани отстояване на критични възгледи в условията на изострящо се политическо противопоставяне.