Забрана за бране на липов цвят в Ловешко

ВАЖНО

Кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова забрани брането на липов цвят на територията на общински терени, без издадено актуално разрешително.

На нарушителите ще се съставят актове за установяване на административни нарушения на основание на наредбата за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата  в общината.

Според заповедта на кмета Маринова се забранява и кастренето, чупенето, изсичането и увреждането на липови дървета на територията на цялата община.

За спазването на забраната ще следят служители от отдел „Контрол и сигурност“ при община Ловеч и кметовете и кметските наместници на селата. При установяване на нарушители, ако е необходимо ще се търси съдействие и от полицията.