ЕК предупреди България, че дискриминира вносни хранителни стоки

Бизнес и Икономика

Европейската комисия изпраща официално уведомително писмо на България заради дискриминационните мерки, които държавата налага на търговците на дребно и ги задължава да фаворизират местните хранителни продукти.

Българското законодателство принуждава търговците да излагат на видно място и да осигуряват специални места за продажба за местните хранителни продукти, както и да закупуват 90% от млякото и млечните продукти от местните производители, подчертават от Комисията.

Оттам допълват, че това ограничава свободното движение на стоки, залегнало в Договора за функционирането на ЕС, тъй като създава по-благоприятни и конкурентни условия за местните хранителни продукти, а това води до дискриминация на сходните вносни продукти.

България трябва да отговори на Комисията в рамките на един месец.

Ако не получи задоволителен отговор, ЕК може да изпрати на страната ни мотивирано становище.

Постановлението, с което търговските вериги се задължават да предлагат български хранителни продукти, не засяга свободното движение на стоки и не предвижда ограничения за предлагане на продукция от държави членки на Европейския съюз и трети страни.

Това се казва в позиция на министерството на земеделието в отговор на официалното уведомително писмо, в което Брюксел настоява за преразглеждане на тази мярка.

Според агроведомството постановлението е насочено към подкрепа на местните производители за запазване на поминъка им предвид карантинирани райони и риск от пренасяне на заразата при транспортиране.

Въведените мерки не водят до изкривяване на конкуренцията и вътрешния пазар, а са в полза на потребителя без да засягат каквито и да е правила, уточняват от ведомството.

Министерството на земеделието ще изпрати в срок обяснение до Европейската комисия, се казва още в позицията.