България може да окаже помощ на Албания за намаляване на сеизмичния риск

Европа и Светът

България може да окаже образователна, научно-изследователска и експертна помощ на институциите в Албания за създаване на капацитет за устойчиво управление и намаляване на сеизмичния риск. Това стана ясно при посещението на президента Румен Радев в Дуръс, който пострада най-тежко при земетресението в Албания преди три месеца.

При интерес от Албания Българската камара на строителите може да участва във възстановяването на страната след земетресението, каза Радев. България обмисля сътрудничество с Албания в областта на инфраструктурата в бъдеще.

„Албания предоставя прекрасни условия за морски и планински туризъм като природа, но тепърва ще се развива инфраструктурата в това направление, защото туристическият бум е огромен и България тук може много активно да работи с албанската страна за развиване на необходимата инфраструктура и за планински и ски-туризъм, и за морски туризъм“, каза Радев.

Проф. Петър Павлов от Университета по архитектура, строителство и геодезия и още десет инженери от университета са участвали в оценяването на щетите след земетресението в Албания.

„Това е един голям урок за България, за българските инженери, тъй като знаете, че Балканският полуостров е доста сеизмично опасен район. Мнението на експертите от Националния център по сеизмично инженерство към университета е, че редукцията на сеизмичния риск се нуждае от една дългосрочна политика на база на подобряване на нормативната база, извършване на взаимно свързани и допълващи се образователни, научноизследователски, експертни дейности“, каза президентът.