Оценките от изпитите след 10 клас няма да участват в балообразуването за средно образование

В десетката

Учениците в 10 клас през тази година ще получат документ за завършен първи гимназиален етап. Вторият гимназиален етап се завършва след 12-ти клас. Според учебния план учениците трябва да имат 3 или 4 профилиращи предмети. Информацията от документа за завършен първи гимназиален етап ще бъде пренесена в дипломата за средно образование, но няма да участва в балообразуването.

„Ако учениците са с профил чужди езици, задължително избират чуждия език като профилиращ предмет, но биха могли след това в свободно изучаване, непрофилирано, да изберат биология или химия, ако се насочват към медицината. Няма нищо много по-различно от това, което се случваше до момента с учениците в гимназиалния етап“, каза в предаването „Хоризонт до обед“ Надежда Николчева, директор на 31-во средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“ в София, председател на Сдружението на работодателите в системата на народната просвета.

Вероятно в началото на април ще се съберат предпочитанията на учениците за профилираните предмети, по които ще се обучават. Държавните зрелостни изпити, които ще се държат в 12 клас от учениците, които в момента са в 10 клас, ще са върху задължителната подготовка.

„И когато ученикът е ориентиран към някаква специалност и държи по-сложен държавен зрелостен изпит, на по-сложен учебен материал, е добре той да бъде синхронизиран с висшите учебни заведения, още повече, че и учебните програми, по които ще се учат тези профилирани модули, ще са съвместно изготвени с преподаватели от висши учебни заведения. И ако университетът признае тази матура за кандидат-студентски вход, системата някак си ще се смаже“, допълни Надежда Николчева.

Учениците, избирайки училища след 7 клас, са избрали дали да се обучават, за да придобият професионално образование или профилирано.

„Това не значи, че ученик, който е избрал чуждоезиков профил, не може да учи математика и физика или математика и информатика. Така че има възможности да се развива в областта, която би желал“, каза Евгения Костадинова, директор на дирекция „Съдържание на предучилищното и училищното образование“ в министерството на образованието.

Националното външно оценяване в края на 10 клас ще се провежда за първи път. Това е випускът, който трябва да положи задължителни изпити по български език, математика и по желание за дигитални умения и за чужд език.

„Надявам се учениците внимателно да направят своя избор, да преценят съответно какво им дават тези предмети. Знаете, че резултатите от националните външни оценявания ще бъдат записани в документа им за завършен първи гимназиален етап, удостоверението за първи гимназиален етап, наред със съответно средно аритметичните оценки от предметите, които са изучавали в класовете – 8,9,10 клас“, изтъкна Евгения Костадинова.