Курсът лев – евро няма да бъде фиксиран във Валутния закон

ВАЖНО

Курсът на лева към еврото няма да бъде фиксиран във Валутния закон и ще подлежи на преговори с другите страни от еврозоната, Дания и Европейската централна банка, след като нашата страна влезе в т. нар. „чакалня на еврозоната“.

Това приеха окончателно депутатите с промените във Валутния закон, с който се изменя Законът за Българската народна банка.

Народното събрание реши, че от датата на участие на България в механизма за обменните курсове ЕRM II, известен като „чакалня на еврозоната“, официалният валутен курс на лева към еврото ще бъде равен на централния курс между еврото и лева, договорен съгласно резолюцията на Европейския съвет за установяване на механизъм на обменните курсове и на Икономическия и паричен съюз Амстердам и споразумението в  националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове.

В свое становище БНБ посочва, че с въпросната промяна се осигурява съответствие на вътрешната нормативна рамка с европейската, което е задължително изискване за присъединяване към валутно-обменния механизъм.

Миналата седмица парламентът прие решение, с което даде мандат за влизане в еврозоната само при курс на българския лев към еврото в размер на 1,95583 лв.

Окончателните промени на Валутния закон предвиждат и митническите служители да имат права и на данъчни инспектори. Те ще получават по служебен път информация за длъжници на държавата.

Те от своя страна няма да могат да напускат страната с повече от 30 хил. лева в себе си.

Законодателната промяна е техническа, свързана със синхронизиране на българското с европейското законодателство и задължително условие за влизане на страната ни в ERM II. Това увери по-рано управителят на Българската народна банка Димитър Радев:

„Прави се, защото в противен случай процесът към присъединяване към еврозоната ще спре. И той ще спре не по съдържателни, а по процедурни причини. Европейската централна банка приветства новата разпоредба на чл. 29 ал. 3 от Закона за Българската народна банка, която съответства на процедурите съгласно резолюцията за ERM II и споразумението между централните банки относно ERM II.“

На практика това е процедурата, по която всяка държава- членка на Европейския съюз трябва да мине, за да приеме единната европейска валута.