Пробно преброяване на населението и жилищния фонд през март

ВАЖНО

Пробно преброяване на населението и жилищния фонд ще проведе Националният статистически институт през месец март тази година. Това е записано в Националната статистическа програма за тази година, приета от правителството. Изследването предшества същинското преброяване, което ще се проведе в целия Европейски съюз през 2021 година.