Минимум двойно възнаграждение на работещите на Коледа

Бизнес и Икономика

Работодателите са длъжни да изплащат минимум двойно възнаграждение на работниците и служителите, които работят на официален празник, какъвто е днешният 25 декември, припомнят от Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.

За посрещането на Рождество Христово празничните дни са 24, 25 и 26 декември, а за Нова година – 1 януари 2020 г.

Надницата достига четворен размер, ако работата в тези дни е извънреден труд, тъй като той също се изплаща със 100 процента увеличение.