Нено Димов: От МОСВ не е искано съгласие за превоз на отпадъци от Италия за България

Политика

Министърът на околната среда и водите Нено Димов даде информация пред депутатите за начина, по който у нас е пристигнала пратка с отпадъци от Италия и какви са предприетите от екоминистерството действия по въпроса.

Изслушването на министъра в Народното събрание беше по настояване на БСП. От левицата поискаха поемане на отговорност от страна на компетентните институции, разрешили пристигането на отпадъците у нас.
В МОСВ няма постъпило заявление за съгласие за превоз на отпадъци с жп транспорт от Италия за България, не е издавано и уведомление за възложен превоз, увери министър Димов:

„Съгласно изискванията на (европейския) регламент в случаите на съмнение за незаконен превоз съответният компетентен орган по прилагането му следва незабавно да информира останалите заинтересовани компетентни органи. МОСВ в качеството си на компетентен орган по прилагане на регламент 1013/2006 до този момент не е уведомяван от италианските компетентни органи за задържане на незаконен превоз, предназначен за България. Контролът по транспортиране, превоз на отпадъците е засилен още през лятото на тази година“.

Нено Димов посочи, че е забранено в България да се изгарят количества отпадъци, които надвишават половината от годишния капацитет за инсталациите.

Едва три процента е количеството на изгорени отпадъци в България, като процесът ще бъде разширен, тъй като изискването на ЕС е отпадъците да бъдат максимално рециклирани, а не депонирани.