Наемодателите на обекти с до 20 стаи ще плащат патентен данък

Бизнес и Икономика

Патентен данък ще се дължи от собствениците на места за настаняване с до 20 стаи, които са регистрирани по Закона за туризма.

Размерът на налога ще е от 25 до 250 лева, според местонахождението на обекта.

Това реши окончателно Народното събрание с второто четене на промените в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Дебат по промяната нямаше.

Според новите законови изисквания всички собственици, които предлагат и една стая за краткосрочно отдаване под наем, се приравняват към хотели, въпреки че не са задължени да се категоризират, а само да се регистрират.