Предприятията в Перник имат вода въпреки режима

ТОП новина

Водоподаването към индустриалната зона на Перник не можело да бъде ограничено заради повреден кран, е установено при извършения от „Софийска вода“ оглед на водоснабдителната система на Перник. Така и по време на режима промишлените предприятия са продължавали да се захранват с питейна вода.

По данни на „ВиК” – Перник, по около 290 л/сек. се подават към индустриалната зона. Това се равнява на 40% от цялото количество вода, подавана към територията на град Перник, се казва в изготвения от „Софийска вода” анализ за състоянието на довеждащите съоръжения и водоснабдителната система в Перник.

Утре специалисти от „Софийска вода” ще подменят крана, който е с тегло 3 тона. За целта местната управа ще осигури транспорт и тежкотоварна техника, а още днес ще бъде почистен и насипан с инертни материали пътят до съоръжението,  каза зам.-кметът Мирослав Стоицев. По думите му към момента пътят бил непроходим.

МРРБ заделя още 2 млн. лева за водоснабдяването на Перник

Министерството на регионалното развитие и благоустройството осигурява над 2 млн. лв. от бюджета си за изпълнение на част от първите спешни мерки за подобряване на водоснабдяването в Перник. Финансирането е извън предвидените 2,7 млн. лв., които утре Министерският съвет ще отпусне за подмяна на утаителите в пречиствателната станция за питейни води.

Още утре ще бъде подменена спирателната арматура в началото на главен клон от водопроводната мрежа за кв. „Изток“ след отклонението му за Промишлена зона.От бюджета на министерството са осигурени и 1 881 640 лв., които ще бъдат предоставени на община Перник за изграждане на временно аварийно съоръжение по трасето село Чуйпетлово – село Боснек – язовир „Студена“. Ще бъде изграден бетонен дънен праг за водовземане и разполагане на утаител и уредба за изпускане на задържани дънни наноси.

Чрез преместването, река Струма ще се захранва с допълнителни водни количества. В настоящата кризисна ситуация МРРБ ще финансира и мерки от аварийния план на инж. Атанас Русев, който включва дейности за захранване на язовир „Студена“ от алтернативни или вече съществуващи водоизточници.

Като следваща стъпка МРРБ ще осигури и финансиране на дейностите, предложени от проф. Костадин Щерев.

Водата няма да поскъпва

Водата в Перник няма да поскъпва, заявиха от „ВиК”- Перник. Със съобщение на сайта на местното дружество абонатите са уведомени, че бизнес планът на дружеството ще бъде преработен и в кратък срок ще се направят нови разчети с предложение към КЕВР за нови по-ниски цени за редовните платци.

Съобщението е във връзка с днешното открито заседание на КЕВР за обсъждане на доклад относно изменение на одобрените цени на ВиК услугите за 2020 г.