СЕМ: В програма „Хоризонт“ е спазен плурализмът на гледни точки

В десетката

В програма „Хоризонт“ на БНР има плурализъм на гледните точки  – това е основният извод от доклада за наблюдението на програмата, подготвен от Съвета за електронни медии и предоставен на временната парламентарна комисия.

Периодът на наблюдението е 1 юли – 26 септември 2019 година. То обхваща новинарските емисии в 7,12 и 19 часа, както и предаванията „Преди всички“, „12 плюс 3“, „Нещо повече“, „Събота 150“ и „Неделя 150“.

Директорът специализирана администрация в СЕМ Анета Милкова обяви:

„За наблюдавания период е налице плурализъм на гледните точки, както чрез обсъждане на основни теми от съответния период представляващи обществения интерес, така и чрез включване на събеседници, които изразяват релевантни мнения на политическите сили, на гражданските организации и на експертите“.

Членът на СЕМ Бетина Жотева заяви:

„Националното радио прилича вече на фейсбук – в смисъл, всеки си говори в ефира по всяко време“.

Ивелина Димитрова смята, че е позитивно, че участват повече представители на гражданското общество:

„Мисля, че това е една от функциите на БНР и то трябва да бъде трибуна на обществото, на гражданите“.

Председателят на медийния регулатор София Владимирова подчерта:

„Българското национално радио е институция, по-голяма от всеки свой генерален директор и то трябва да съхранява основната си ценност – доверието на българските граждани. Това може да бъде постигнато само при едно професионално, честно и обективно журналистическо поведение. Това е описателен мониторинг. Той не може да бъде друг, защото СЕМ няма право на намеса в редакционното съдържание на доставчиците. Вярвам, че той дава една честна и обективна снимка. Вярвам, че това са резултати, които трудно биха могли да бъдат оспорени“.

Докладът беше приет единодушно с 5 гласа „за“.

Докладът ще бъде изпратен на временната парламентарна комисия за БНР.

Още в края на октомври председателят на СЕМ София Владимирова обяви готовността на регулатора да извърши мониторинг на плурализма в “Хоризонт“ след заседание на временната парламентарна комисия за БНР:

„Такъв фокусиран специализиран мониторинг обикновено се прави веднъж годишно за съответствие с разпоредбите на закона и спазването на лицензията. Това, което е планирал СЕМ, знаете, беше обявено още на изслушването на генералния директор на 16 септември по предложение на член на Съвета. Свалени са записи, които за периода от началото на юли, когато започна мандата на Светослав Костов до 26 септември, защото тогава започва предизборната кампания. Той е традиционен мониторинг за плурализъм, който се е правел и преди. Такъв е правен и в началото на 2018 година – той е качен на сайта, като там не са установени никакви отклонения“.

На заседанието на медийния регулатор днес се представя и доклад на техническата комисия с председател Ивелина Димитрова за проверка на документите на кандидатите за директор на БНР.