ВиК инфраструктурата в България струва 11 млрд. лева

Бизнес и Икономика

Стойността на ВиК инфраструктурата в България е близо 11 млрд. лева. Това сочи първата по рода си оценката на ВиК активите публична държавна и публична общинска собственост.

Целта на тази оценка е да подпомогне по-ефективното финансово управление, отчетност и контрол върху съществуващите  съоръжения.

Активите, за които е събирана  информация са каптажи, речни водохващания, пречиствателни станции, водопроводна мрежа, помпени станции, канализация, апаратура, както и сгради, които се използват от ВиК дружествата.

Техническите параметри на подземната инфраструктура, която е над 90 хил. километра са оценени въз основа на наличната документация без допълнително обследване, се казва в съобщението на регионалното министерство.

Такава оценка на публични ВиК активите се извършва за първи път в България.

В резултат на направената оценка текущата балансова стойност нараства близо три пъти – от малко над 3 млрд. до близо 11 млрд. лева.

Очаква се оценката да подпомогне управлението и контрола над ВиК системите.