Вода за язовир „Студена“ е била отклонявана към Радомир, твърди МОСВ

В десетката

Проверка на екоминистерството е установила нарушения при подаването на вода към язовир „Студена”. Проверката е извършена след оповестена от областния управител Ирена Соколова информация за отклоняване на води, предназначени за язовира.

При извършения оглед на „Врелото“ – един от водоизточниците, захранващ язовир „Студена“, е установено, че водата постъпва във водовземна шахта, като само малка част от нея се отвежда към язовир „Студена“. По-голямата част от водата посредством тръба отива в помпена станция „Крапец“ и водоснабдява град Радомир.

Тази схема на подаване на вода към Радомир е позволена единствено в условията на аварийна ситуация, като това условие е било поставяно винаги от Министерството на околната среда и водите към В и К-Перник във всички графици от 2003-а година досега, съобщават от ековедомството.

По време на проверката е установено, че помпената станция за водоснабдяване на Радомир не работи и водното количество от водовземната шахта прелива и по дерето се включва в язовир „Студена“. Контролиращите са получили информация на място от дежурния на помпена станция, че работата е била преустановена едва на 28-и ноември. Това съвпада и с изпратената от ВиК – Перник справка за по-големия приток на 28-и ноември от посочвания до този момент към язовир „Студена“.

Проверките продължават. Ще бъде сезирана и Прокуратурата.