Перничани гневни заради водата, излизат на протест

ВАЖНО

Перник и околните населени места навлязоха във втория ден на водния режим, наложен поради драстичното спадане на водния обем в язовир „Студена“. Инициативен комитет от местни жители организира протест на 20 ноември от 9.00 часа пред сградата на „ВиК-Перник“.

Липса на мерки за алтернативно водоснабдяване

Надежда Димова от организаторите заяви пред Радио София, че основната причина за създалата се водна криза и породеното от нея обществено недоволство е, че не са били взети навреме превантивни мерки по отношение осигуряването на алтернативно водоснабдяване за областния град. По думите ѝ в момента е напълно сринато доверието в институциите поради информационното затъмнение и разнопосочните изявления.

Димова посочи, че според нейните наблюдения местното ВиК дружество не спазва стриктно обявените часове за пускане и спиране на водата. По думите ѝ има данни, че водата в язовир „Студена“ ще свърши много по-рано от очакваното, още в края на месец декември тази година.

Недоволните жители настояват за среща с министъра на околната среда и водите Нено Димов, областния управител на Перник Ирена Соколова и директора на „ВиК-Перник“ Иван Витанов, за да отговорят лично на въпросите на гражданите. Важно е да бъде поставен и въпросът за определяне на виновниците за водната криза.

Станислав Владимиров

Станислав Владимиров

Кметът на Перник Станислав Владимиров призна, че наблюденията показват, че няма намаление на дневното потребление на питейна вода, съответно на оттока от язовира.

Гняв и разпространение на слухове

Важно е да бъдат анализирани причините за това, но те трябва да бъдат посочени от ВиК дружеството, но лошата комуникация с водния оператор и недостатъчната достоверна информация води до огромен гняв и разпространение на слухове в Перник.

На този етап няма проблем с осигуряването на вода за ежедневни нужди в общинските учебни и детски заведения, увери Владимиров. Той посочи, че в общината все още не е постъпила информация за пригодността на водата от язовир „Долна Диканя“ за използване за питейни нужди. При положителен резултат от изследването ще бъде пристъпено към изграждането на технически съоръжения, чрез които в най-кратки срокове трябва да бъде прехвърлена вода от този язовир към пречиствателната станция, разположена под язовир „Студена“.