Страда ли медийната свобода в Европа

ТОП новина

Няма безплатен обяд, същото се отнася и за информацията, смята проф. Милко Петров. Като преподавател по чуждестранна журналистика в ФЖМК към Софийския университет „Св. Кл. Охридски“, той следи развитието на медиите по света и неминуемо прави съпоставка със случващото се у нас:

„Свободата на словото винаги е страдала, винаги е била под натиска на властта, преди време на църквата, сега на определени корпоративни и други интереси. Свободата на словото е също така релативно (относително) понятие. Няма абсолютна свобода на словото.“

Проф. Петров подчерта, че генерално трябва да бъдат изяснени двата възгледа въобще за ролята на журналистиката: „Единият възглед е, че журналистиката предлага информация, услуги, коментари, равнопоставени към всички. А другата – вкоренена европейска традиция – че журналистиката трябва да изпълнява и някаква социална мисия, т.е. да пропагандира определени идеи, ценности, да заема позиции. Американската гледна точка е ясна – това е либералната гледна точка – даваме идеи, ценности и услуги. А европейската винаги е била по някакъв начин пристрастена към определена позиция.“

Според преподавателя друг е въпросът при обществените медии, те трябва равнопоставени към всички: „Там, ако изразяваш позиция, тя трябва да бъде балансирана с позицията на някой друг. Това е един от основните принципи на журнализма“. Проф. Петров цитира големия журналист Йосиф Хербст: „Безстрастен или безпристрастен журналист няма. Това означава да си журналистически евнух“. А не можеш да бъдеш евнух в една такава професия, която предполага и страст, и убеденост, и прецизност, и точност. Нашите обществени медии все пак успяват да изразяват многогласието на обществото“, каза проф. Петров.

Подобно на много други експерти в областта, а вероятно и на всеки граждански ангажиран човек, проф. Петров е на мнение, че свободата на словото в Централна и Източна Европа, та дори и в Западна, страда. Но с това изглежда не откриваме топлата вода, нито пишем нова история. В „Какво се случва“ проф. Милко Петров ни разказа повече за медийната свобода в Европа.