МС предлага да се премахнат облекчения за получаването на българско гражданство

Политика

Правителството предлага да се отмени възможността чужденците, получили статут на постоянно пребиваващи у нас срещу краткотрайни инвестиции, да получават българско гражданство при значително облекчени условия.

Условията ще са валидни и за членовете на техните семейства, както и за бизнесмените, увеличили инвестицията си до стойност най-малко два милиона лева.

Същото ще важи и за членовете на техните семейства. Условията ще са валидни и за бизнесмените, увеличили инвестицията си при същите условия на закона до стойност най-малко два милиона лева.