Бивш и настоящ директор на служба „Военна информация“ в МО са обвинени в длъжностни престъпления

В десетката

Двама началници на „Военна информация“ в Министерство на отбраната са дадени на прокурор. Военноокръжната прокуратура – София води досъдебни производства заради издадени разрешителни за достъп до класифицирана информация.

Сигнали на ДАНС са станали причина за образуване на досъдебното производство.

Според обвинението има данни, че бригаден генерал Светослав Даскалов и бригаден генерал Пламен Ангелов са издали 504 разрешения за достъп до тайни с гриф „Секретно“ и „Строго секретно“ в нарушение на Закона за защита на класифицираната информация.

Това се е случило в периода 1 април 2016 г. – 1 май 2019 г. По закон разрешенията за ниво на достъп гриф „Секретно“ и „Строго секретно“ се издават от ръководителя на „Военна информация“. Но те са били издадени от служител по сигурността.

„Разрешенията от некомпетентен орган са довели до издаване на сертификати за достъп до класифицирана информация на НАТО и ЕС“, съобщават от Военноокръжната прокуратура –София.

От СВИ са изискани множество документи, включително и издадените незаконосъобразно разрешения за достъп до класифицирана информация в оригинал, извършени са разпити на 25 свидетели, назначена е техническа експертиза.

В хода на разследването се събират доказателства и за извършени злоупотреби с финансови средства и нарушения на Закона за обществените поръчки в Служба „Военна информация“.

Очаква се проверка на държавната финансова инспекция.

Сегашният директор на СВИ и бригаден генерал Пламен Ангелов е с предложение за временно ограничаване на достъпа до класифицирана информация и отнемане на издаденото му разрешение за достъп. Той и бригаден генерал Светослав Даскалов са привлечени като обвиняеми. Двамата са с мерки за неотклонение „Подписка“.

Проблеми с незнанието на процедурите за издаване на достъп до класифицирана информация отчитат и двата доклада за състоянието на националната сигурност от 2016-а и 2017- а. Там, с почти идентичен текст се посочва, че е имало условия за нерегламентиран достъп до класифицирана информация, загуба на документи, маркирани с гриф за сигурност, неправомерно запознаване с класифицирана информация от лица без разрешение за достъп. При отделни казуси е имало данни за осъществен състав на престъпление против информацията, представляваща държавна тайна. Отчита се, че част от проблемите идват от недоброто познаване на нормативната уредба. И се отбелязва, че се вземат мерки за предотвратяването им.