Глоба 1000-6000 лв. за вдигане на шум следобед и нощем

В десетката
Парламентът прие с година закъснение промените в Закона за защита от шума в околната среда

Народното събрание сколаса да приеме окончателните промени в Закона за защита от шума в околната среда. Този законопроект бе внесен от Министерски съвет и бе приет на първо гласуване още на 12 юли 2018 г.

Обявените цели в промените са да се осигури опазването на здравето на населението от вредното въздействие на шума, предизвикан от дейността на търговски и производствени обекти, разкрити в жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение.

Текстовете забраняват озвучаване на открити площи и зони в територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение за времето от 14 до 16 ч. и от 23 до 8 ч. В същите периоди се забранява излъчването на шум и при строителство.

Изключение има за религиозни храмове, жп гари, автогарите, аерогари, морски гари и при използването на системи за оповестяване на населението при бедствия.

За нарушаване на закона физическите лица ще се наказват с глоба от 500 до 1000 лв., а юридическите лица и на едноличните търговци – от 3000 до 6000 лв. При повторно нарушение физическите лица ще бъдат глобявани от 2000 до 6000 лв., а юридическите и на едноличните търговци – от 5000 до 12 000 лв.

Tagged