КНСБ: Данъчната ни система е сред най-несправедливите

Бизнес и Икономика

Синдикатите предлагат да се въведе необлагаем минимум върху доходите

Разговорът за данъчната политика е далеч по-широк – не да намалим този или онзи размер на ДДС, а да преструктурираме цялата данъчна система и да я направим по-справедлива, тоест да облагаме всички субекти съобразно техния принос в общия брутен продукт и в по-голяма степен тези, които дават повече, разбирайте корпорациите. Това каза пред БНР Пламен Димитров, председател на КНСБ.

„Данъчната система в България е една от най-несправедливите в Европейския съюз, косвените данъци са около 2/3 от общите данъчни приходи, тоест най-несправедливите данъци са най-големи. Въпросът е дали те могат да бъдат намалявани, преди да бъдат увеличавани останалите данъци. Общото данъчно изземване и допълнителните приходи са около 35%, а в Германия – около 40% от БВП. ДДС е един от най-големите елементи на данъчните приходи“, допълни Димитров.

„Нашето предложение е да въведем необлагаем минимум върху доходите. Аз съм силен скептик, че дори да бъде намален ДДС върху хляба и лекарствата, тези стоки ще получат трайно намаление на цени, защото това не може да бъде контролирано“, каза Димитров. Според него цените могат да паднат, ако значимо и едновременно се намали целият размер на ДДС по цялата верига – „с около 5-процентни пункта, което означава, че от сегашните 20% общата ставка да стане 15%“. „Тогава няма как пазарът да реагира по различен начин, освен да намали цените на всички стоки и услуги, които се облагат с ДДС.“

Разговорът за това с какви данъци трябва да се облага българинът, какви приходи трябва да генерира държавата от тези данъци и по какъв начин тези приходи да се разпределят чрез държавата за различните сфери на живота, трябва да бъде много по-широк разговор, в който да влязат и самите граждани. Това пък заяви шефът на парламентарната бюджетна комисия Менда Стоянова. Според нея, когато се говори най-често за намаляване на ДДС, трябва да сме наясно, че компенсацията има един-единствен източник – увеличаване на подоходното облагане. Трябва да започнем да говорим за увеличаване на другите данъци – на коли, имоти, доходи, каза Стоянова.

Tagged