АЕЦ „Белене“ – двойно по-скъпа енергия, рискове за националната сигурност

Европа и Светът

Осъществяването на проекта за АЕЦ „Белене“ ще увеличи цената на тока двойно. Цената на нови атомни централи е от АЕЦ „Козлодуй“ дава енергия от 5 стотинки на киловатчас. Новата централа освен тези разходите ще трябва да изплаща и капиталовите разходи. Всеки инвеститор търси и печалба. Това означава 4 пъти по-скъпа енергия от тази на АЕЦ „Козлодуй“. Това обяви експертът по ядрена енергетика проф. Георги Касчиев.

Друга негативна последица от осъществяването на АЕЦ „Белене“ е, че и сега имаме свръхизлишък на мощности. За да влезе на пазара, трябва да се изключат част от мощностите и затова ТЕЦ „Марица Изток“ 2 ще фалира до една година. Друга опасност е, че трябва да се подготвим за авария, защото районът на новата ядрена централа е в високо сеизмичен район. Премълчава се и дали бетонната площадка под АЕЦ „Белене“ не е пропукана от голямото наводнение в района. Друго – отработените отпадъци от АЕЦ „Козлодуй“ продължават да се струпват в района на централата, която се превръща в едно ядрено бунище, което започва да носи рискове за националната сигурност“, предупреди проф. Касчиев.

„Сумата, която беше предвидена за извозването на тези отпадъци и отработването им в Русия, са изхарчени. Така пред бъдещите поколения остава задачата да платят милиарди, за да се справят с този проблем. „Изискванията на националната стратегия за управление на радиоактивните отпадъци са поне 50 тона тежко радиоактивни метали да се изнасят всяка година от площадката на работещата ни ядрена централа“, разяснява експертът.

Той обяснява още, че след изваждането на отработеното ядрено гориво от реактора то се премества в охлаждащи басейни и след три-до петгодишен престой там се премества в междинно хранилище, където може да остане до 50 години. След това силно радиоактивният отпадък би трябвало да се преработи като се отделят плутоният, уранът и високоактивните продукти на деленето. Последните се смесват с разтопено стъкло и се затварят херметично в метални контейнери. След това те би трябвало да бъдат погребани завинаги в подходящи специални подземни хранилища, обяснява експертът пред bTV.

До 1989 г. използваното у нас ядрено гориво е било връщано в Съветския съюз. Година по-късно в АЕЦ „Козлодуй“ се изгражда хранилище за съхранение на ОЯГ под вода. Работещите тогава шест ядрени блока годишно генерират около 90 т тежки радиоактивни метали (ТМ) в ОЯГ и с времето хранилището започва да се запълва и затова се възобновява практиката за извозване на използваното гориво в Русия, където след остъкляването му, тя да започне да ни го връща за погребване след 2025 г. Това означава да се изгради подземно хранилище за високо радиоактивни отпадъци (РАО), чиято цена е около 4 млрд. евро, а може би и повече, посочва ядреният експерт.

Tagged