Наредба забранява климатиците по фасадите в София

В десетката

Климатиците, поставени по фасадите на сградите в София, ще трябва да бъдат премахнати. Това гласи нова наредба, за която съобщи главният архитект на столицата Здравко Здравков. Документът трябва да зададе стандарти за облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли. Наредбата се отнася и до преместваемите обекти и рекламата. В нея се регламентира проблемът с капещите по тротоарите климатични системи и отвеждането на конденза от инсталациите, както и вдигания от тях постоянен шум.
При обсъждането на Наредбата стана ясно, че нискочестотният шум и вибрации водят до безсъние и разразнителност у хората, като често се стигало и да саморазправа.

Според експертите освен за конденза и оттичането му, собствениците и фирмите, монтиращи климатични системи, трябва да са задължени да вземат необходимите мерки, свързани с избора, монтажа, експлоатацията и профилактиката на съоръженията, така че шумът и вибрациите от работата им да не бъдат доловими от живущите в съседни жилища.

Очаква се наредбата да бъде гласувана до края на тази година и да влезе в сила от началото на следващата. Всеки собственик ще трябва да приведе сградата в съответствие с изискванията до определен срок и за своя сметка.

Неспазването на стандартите, заложени в Наредбата, ще води до глоби до 500 лева за физически лица и до 2000 лева за еднолични търговци и юридически лица.

Архитект Зравков обясни, че срокът за привеждане на фасадите по новите стандарти, ще бъде три години.
Наредбата за градската среда е пилотна за София, а в последствие ще бъде направена подобна за цяла България. Главният архитект уточни, че първоначално новите стандарти ще бъдат приложени на улиците „Граф Игнатиев“, „Шишман“, и „6-ти септември“. Здравков отбеляза, че целта е сградите да върнат автентичния си образ.

Tagged