2442 е месечната издръжка на четиричленно семейство

Икономика

За нормален живот на четиричленно семейство в България се необходими месечно 2442 лева. Това сочат данните на КНСБ, свързани с потребителските цени. Месечната издръжка е нараснала с 32 лева през първите три месеца на тази година. Към края на март на двама възрастни с две деца са им били необходими 2442 лева за посрещане на разходите за храна, облекло, битови сметки и транспорт.

За да се осигури нужния доход за нормално посрещане на месечните нужди от храна, разходи за жилището, транспорт, образование, здравеопазване и почивка в четиричленно домакинство всеки от родителите трябва да заработва поне 1221 лева месечно след удръжките при условие, че заплатата е единственият източник на доходи.

Основните причини за поскъпване на издръжката през първите три месеца на тази година са увеличената цена на природния газ, с пряко отражение върху цените на парното, тока и хранителните продукти. Поскъпването на цените на питейната вода, нарастване на цените на продукцията от селското стопанство, както и динамиката на цените на горивата.

Изследването показва, че разходите за храна са се увеличи 2% като тенденция от наблюдението на КНСБ се очертава намаляване на процента на домакинства, които живеят с доход на човек под нужните средства за издръжка. Това с е общо 70% от семействата у нас, като близо 28%, или около 2 млн. души, преживяват с доход до 348 лева на човек месечно.

Другите тенденции са запазване на високите нива на бедните домакинства и повишаване на доходите при високодоходните семейства, което реално показва поляризация между най-бедните и най-богатите българи.
Работната заплата продължава да бъде основният източник на доход в домакинските бюджети, сочи докладът на КНСБ. Средната работна заплата по предварителни данни за миналата година е достигнала 1135 лв., което е номинален ръст от 9,4% и реално покачване от 6,4%.

Най-висока продължава да бъде заплатата за сектора на информационните технологии. За 2018 г. България продължава да е с най-ниската работна заплата в ЕС, като брутната е била 580 евро. За сравнение в Германия брутната заплата е била 3880 евро.

КНСБ предлага чрез последователни стъпки и ежегодно увеличение на заплатите с 12 до 15% годишно средната работна заплата да достигне през 2022 г. 1800 – 1900 лв. при равнище на минимална заплата от 900 лв.

Друг доклад на КНСБ показва най-високо и най-ниско платените сектори и професии у нас. Сред най-добре платените са работещите в информационните технологии и въздушния транспорт, а с най-ниски заплати са работещите в ресторанти, охранители и озеленители.

В сферата на услугите трайно се задържат като ниско платени дейностите „Ресторантьорство“, „Социална работа“, „Обслужване на сгради“ и „Озеленяване“, а в промишлеността – „Производство на дървен материал“, на мебели и облекло, както и обработката на кожи.

От синдиката поискаха актуализация на бюджета за тази година – допълнителни 18,6 млн. лева, с които да се увеличат заплатите на социалните работници, служителите в музеи, галерии, библиотеки, духовите оркестри и фолклорните ансамбли, както и на работещите на трудов договор в затворите.

Tagged