Комисията за личните данни отказа на „екстрасенса“ Деси да бъде „забравен“ от медиите

В десетката

Многократно осъжданият мъж искаше публикациите за него да бъдат свалени

Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) излезе със становище, че медиите не са задължени да свалят статиите, които са публикували за известния от близкото минало измамник Десислав Велков – Деси, който се представяше за екстрасенс и беше осъден за сексуални посегателства.

Неотдавна той е настоял за това, като се е позовал на „правото си да бъде забравен“ – термин от Закона за защита на личните данни.

След разглеждане на случая обаче от КЗЛД заявиха:

1. Правото на изтриване (или правото „да бъдеш забравен“) не е абсолютно право и упражняването му може да бъде дерогирано на някое от изрично посочените основания в чл. 17, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679, вр. с чл. 25з, ал. 3, т. 2 от Закона за защита на личните данни.

2. Медиите и в частност журналистите са призвани да осигуряват прозрачност и информираност на гражданите, като по този начин способстват за защитата на обществения интерес. В конкретния случай е налице основание за отказ на предявеното право на изтриване на лични данни поради факта, че обработването им е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация и не на последно място за изпълнението на задача от обществен интерес, която обуславя необходимостта от информиране на обществото, както за извършените престъпления, така и за личността на извършителя, предвид неговата завишена обществена опасност.

3. Срокът за оповестяване на журналистическа информация, съдържаща лични данни следва да е съобразен с принципа за „ограничение на съхранението“, прогласен в чл. 5, § 1, б. „д“ от Регламент (ЕС) 2016/679, съгласно който личните данни могат да се съхраняват законосъобразно във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данни за период, който не е по-дълъг от необходимия за целите, за които се обработват същите.

През декември 2016 година съдът призна Велков за виновен за това, че на 2 октомври 2015 г. в Пловдив е извършил блудствени действия. Жертвата била студентка, която се срещнала с него в отговор на публикувана от измамника обява, че търси офис-сътруднички.

Пловдивският Окръжен съд кумулира наложените на подсъдимия наказания от 2014 година и наложи обща присъда от 6 години затвор.

Деси, който е родом от град Искър, Плевенско, многократно е осъждан за измами, принуда, блудства, побои. Има общо 19 присъди. През 2004 г. той получи 4 години затвор, които излежа в затвора в Кремиковци. Мнимият лечител обикаля от години из различни градове в страната, пуска обяви за набиране на млади момичета с предложение да станат секретарки на екстрасенс. „Одобрените“ обаче след това били удряни, опипвани, а някои дори насилвани.

Вчера в София се проведе конференция за правата за снимане и публикуване съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) в контекста на европейския регламент GDPR, организирана от Асоциацията на професионалните фотографи и Съюзa на младите юристи. Тя беше открита от еврокомисаря по цифрова икономика и цифрово общество – Мария Габриел, която използва трибуната, за да популяризира новоприетата от Европейския парламент Директива за авторските права.

Tagged