Синдиците на КТБ получават още власт да продават активи на тъмно

В десетката
Поредни промени в Закона за банковата несъстоятелност искат депутати начело с Хамид и Цонев от ДПС. Този път синдиците на КТБ ще получат още повече власт да продават активи с пряко договаряне, т.е. на тъмно, както и да не плащат съдебни такси.

ДПС, ГЕРБ и „Обединени патриоти“ внесоха поредни поправки в Закона за банковата несъстоятелност. Този път директно се иска промяна, с която синдиците на КТБ ще могат да продават активи на банката на тъмно, с пряко договаряне, без първоначална продажна цена, ако не са успели да ги осребрят три пъти на публична продан.

В мотивите към новите поправки не се посочва, че те са свързани специално с КТБ, но ясно прозира намерението да се улесни именно придобиването на апетитни активи от фалиралата банка чрез непрозрачните условия на прякото договаряне.

Вносители на промените в парламента са депутатите от ДПС Йордан Цонев и Хамид Хамид. Този път сред вносителите не е третият от тройката, която обичайно предлага поправки в законите, засягащи КТБ – Делян Пеевски, пише Сега. Сред подкрепилите проекта обаче са Данаил Кирилов, шеф на правната комисия и депутат от ГЕРБ и народният представител от „Обединени патриоти“ Христиан Митев.

И в момента има законова възможност, ако на търгове с явно или тайно наддаване не се яви купувач, да се премине към пряко договаряне. Това обаче може да стане след разрешение на председателя на Управителния съвет на Фонда за гарантиране на влоговете. Новите текстове орязват дори и този чисто теоретичен контрол и дават право на синдиците директно да преминат към пряко договаряне.

Предвижда се също така служебно вписване на кредиторите в списъка на приетите от синдика вземания. Това според вносителите ще гарантира правата на кредиторите в случай на обявяване на недействителност на направено прихващане.

С други поправки вносителите предлагат да се премахнат държавните такси, които синдиците дължат при водене на делата, най-вече при оспорването на цесии. Уточнява се също така, че в случаите, в които по образувани от банката, синдика или фонда дела съдът е назначил „особени представители“, техните възнаграждения се определят по Закона за правната помощ, където максималният хонорар е 450 лв. С тази поправка депутатите потвърждават, че фалиралата банка се източва допълнително с високите адвокатски хонорари.

В редица публикации се твърди, че фалиралата КТБ се източва допълнително с тлъсти адвокатски хонорари на особени представители, които се назначават по решение на Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС). Редица съдии предупредиха, че участието на представител на КТБ минава по скъпата тарифа за адвокатските плащания и може да надхвърли 100 000 лв.

Tagged