Върнаха уволнения за плагиатство ректор на поста му

В десетката
Съдът оневини отстранения от ТУ-Варна проф. Росен Василев
Със свое решение от 22 февруари Варненският районен съд възстанови проф. Росен Василев на длъжността Ректор на Техническия университет във Варна. Според магистратите уволнението му за плагиатство е незаконосъобразно.

Съобщението на държавното обвинение гласи още, че уволнилата го и временно изпълняващата длъжността ректор – г-жа Розалина Димитрова, трябва да заплати сумата от общо 600 лв. – представляващи сторените от ищеца по делото съдебно-деловодни разноски за заплатен адвокатски хонорар пред настоящата инстанция, както и 100 лв. за дължими държавни такси.

Ректорът на ТУ-Росен Василев бе уволнен по разпореждане на министъра на образованието Красимир Вълчев, след като експерти от Комисията по академична етика към Министъра на образованието и науката обявиха в доклад, че ректорът ТУ-Варна проф. дтн Росен Василев е обвинен в плагиатство при написването и защитата на дисертационния си труд за присъждане на научната степен „доктор на науките“ и в представените от него научни трудове за участие в конкурса за заемане на академичната длъжност „професор“.

Tagged