Сагата „Ало, Банов съм“: Втори съд отхвърли жалбата за неустойки за „Ларгото“

В десетката
Нещо повече – Министерството на културата ще плаща и 48 000 лв. съдебни разноски
И втората съдебна инстанция – Апелативният съд в София, отхвърли жалбата на Министерството на културата срещу изпълнителя на ремонта на „Ларгото“ в столицата заради закъснение на изпълнението. Искът бе за 754 000 лв. към изпълнителя на строежа ДЗЗД „Антична Сердика“. Той не само е отхвърлен, но и министерството е осъдено за заплати 48 000 съдебни разноски. Апелативният съд потвърди решението на Софийския градски съд.

Делото стана популярно покрай сагата „Ало, Банов съм“. Тя започна с разпространени от Елена Йончева и БСП записи. За тях се твърди, че са правени в кабинета на Боил Банов през 2016 г., когато той самият беше зам.-министър на културата. Във въпросните разговори един от участниците е самият Банов, който говори за създаване на документи, с които да се оправдае забавяне на строителството, за да няма неустойки за изпълнителя на обществената поръчка. Става дума за около 700 000 лв., които се полагат по договор при около 33 дни закъснение на работата.

Банов и Министерството на културата обявиха записите за манипулирани, министърът идентифицира свой бивш служител, който го изнудвал от години, без за това да са уведомени компетентните органи. Оказа се, че същият човек работи в Министерството на образованието сега и там имало случаи на изнудване. Заради изнесеното от БСП обаче прокуратурата се самосезира светкавично. И Банов, и Йончева вече бяха на разит по случая, събират се и документи. В своя защита от министерството извадиха именно заведеното от тях дело за неустойки. Малката подробност – през април 2016 г. обществената поръчка е изпълнена без никакви забележки и искания за неустойка. В края на същата година обаче Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) констатира нарушения и основания за неустойки. Пак тогава докладът от проверката е пратен в прокуратурата, но какво се е случило след това не е ясно. Следва заведеното дело от министерството срещу изпълнителя на ремонта на „Ларгото“.

Едва след доклада на АДФИ Министерството на културата решава, че всъщност има забавяне на проекта, приет и отчетен като завършен месеци по-рано, за което свидетелства и документ, представен от културното министерство пред Агенцията за обществени поръчки.

Какво казва съдът – за втори път

Апелативният съд установява същото, което и и първата инстанция преди това – а именно, че ремонтът на „Ларгото“ е приключен с подписването на акт 15 за завършване на строителството на 25 януари 2016 г. – тоест едва 5 дни след крайния срок, установен в анекс към договора между Министерството на културата и изпълнителя ДЗЗД „Антична София“. Този документ, чиято автентичност никой не оспорва, е подписан от министерството, който е и ищец по делото, изпълнителя и строителния надзор на проекта за „Ларгото“ – без никакви забележки или предписания. В договора за строежа и реконструкцията пък е записано, че именно появата на въпросния акт 15 е моментът, в който работите по обекта се считат за приключени. Въпросните 5 дни закъснение са по вина на възложителя – тоест на министерството.

Ведомството обаче пледира за забавяне в периода между подписването на цитирания акт 15 и втори акт 15, който се появява месец по-късно. Причината – Държавната приемателна комисия констатира, че въпреки наличието на първия акт 15, част от строителните работи са недовършени. Затова и се стига до втория такъв документ. За него обаче съдът приема, че се отнася само за работи, извършвани във въпросния период от 1 месец, въпреки че ангажиментите на строителя са обявени за приключени с първия документ. Нещо повече – вещото лице на съда установява, че констатираните недовършени работи са на обща стойност под 5% от стойността на целия договор. Което, според магистратите, ги прави незначителни и не може да тази основа да се твърди, че обектът не е бил завършен към 25 януари 2016 г.

Закономерно, съдът не приема и твърдението на Министерството на културата, че „Ларгото“ всъщност е трябвало да се смята за завършено с издаването на акт 16 за експлоатация. Причината – самото министерство е подписало договора с изпълнителя ДЗЗД „Антична Сердика“, в който пише съвсем друго. А именно, че строежът е готов при появята на акт 15.

Решението в крайна сметка – потвърдено е решението на СГС, с което жалбата на Министерството на културата за неустойка от 754 000 лв.е обявена за неоснователна. И осъжда министерството да заплати разноски по делото на изпълнителите-ответници в размер на 48 135 лв.

Предстои да се разбере дали ведомството на Боил Банов ще обжалва и това решение пред третата съдебна инстанция – Върховния съд.

Tagged