ВАС разпореди затварянето на хотел Маринела

В десетката

Върховният административен съд (ВАС) разпореди затварянето на хотел Маринела, като отмени определението на по-долна инстанция, с което се спираше изпълнението на решението на НАП за затваряне. Магистратите забраняват и достъпа до хотела в срок от 7 дни. Казусът стигна до ВАС, след като приходната администрация разпореди запечатване на хотела на Ветко и Маринела Арабаджиеви заради системно укриване на приходи. Софийският административен съд обаче спря изпълнението на това решение на НАП, тъй като било немотивирано, сочи Дунав мост.

Преди това САС отмени и друго нареждане за запечатване на хотела, пак по искане на НАП с мотива, че хотелът използва нерегистриран софтуер.

В определението на ВАС, издадено на 27 ноември 2018 г., се казва, че неизпълнението на задължението за регистриране и отчитане на приход от продажби чрез фискално устройство, свързано с НАП в проверявания обект, засяга важни държавни интереси, свързани с отчитането на приходите от задължените лица и заплащането на данъци върху действителния им размер.

Съдебният състав намира, че законосъобразно е допуснато предварителното изпълнение в защита на държавен интерес, а именно в интерес на фиска, свързан със заплащането на данъци върху действително реализираните приходи от продажби, което обяснява наличието на изрична разпоредба в ЗДДС, според която „принудителната административна мярка по чл. 186, ал. 1 подлежи на предварително изпълнение“.